Blog Educativo.pl Menu

Link:

Udokumentuj swoją wiedzę

w kategoriiWydarzenia przez Educativo
Skomentuj

egzaminy blog avKursanci Educativo.pl mają możliwość uzyskania certyfikatu za ukończone szkolenia. Dokument można pobrać samodzielnie z zakładki „Mój profil”. Żeby jednak certyfikat był tam dostępny należy wcześniej zdać krótki egzamin. 

 


Certyfikat ukończenia szkolenia

Każdy kto zda egzamin może samodzielnie pobrać certyfikat. Dokumenty dostępne są z poziomu zakładki „Mój profil” po pomyślnym ukończeniu egzaminu. Na certyfikacie widnieje adnotacja, że jest wystawiony po zaliczeniu testu końcowego. W ten sposób dokument jest wiarygodny w oczach pracodawców, jako rzeczywiste poświadczenie opanowanej wiedzy.

Certyfikat należy pobrać w ciągu roku od jego uzyskania. Próba pobrania dokumentu po tym czasie może okazać się niemożliwa. Za każdym razem w takiej sytuacji prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy w celu wystawienia duplikatu.

Podgląd certyfikatu:


Egzaminy – wszystko, co musisz o nich wiedzieć!

Jeżeli kurs realizowany był sumiennie, a wszystkie testy zostały zdane pomyślnie, to egzamin nie powinien sprawić żadnej trudności. Warto się jednak do nich wcześniej przygotować i powtórzyć zagadnienia, z którymi miało się największy problem.

Do egzaminu można podejść 3 razy. Aby egzamin był uznany za zaliczony należy udzielić przynajmniej 70% dobrych odpowiedzi. Na certyfikacie nie ma informacji o uzyskanym wyniku z egzaminu, dlatego nie ma potrzeby poprawiania już raz zaliczonego egzaminu.

Egzaminy są przeprowadzane on-line na platformie educativo.pl. Informacja o zbliżającym się egzaminie będzie wyraźnie widoczna na stronie realizowanego kursu w prawym menu obok każdej lekcji. Dostęp do tej części uzyskują osoby, które mają aktywny kurs i zapisały się na egzamin.

Informacja o zbliżającym się egzaminie:egzamin
Zegar odliczający czas do rozpoczęcia egzaminu:
egzamin1
Zegar odliczający czas, którym można jeszcze przystąpić do egzaminu:
egzamin2
Rozpoczęcie egzaminu:
egzamin3

I jeszcze kilka ważnych uwag:

  • egzaminy odbywają się raz w miesiącu w wyznaczonym tygodniu,
  • egzamin dla kursów z jednej kategorii (np. Android) odbywa się zawsze tego samego dnia tygodnia,
  • egzamin trwa 20 minut, ale można samemu zakończyć go szybciej,
  • egzamin składa się z pytań testowych, w których nie zawsze poprawna jest tylko jedna odpowiedź
  • dopiero rozpoczęcie testu nalicza wykorzystane podejście do egzaminu.

Nagroda dla prymusa

Aby dodatkowo zmotywować Was do nauki przygotowaliśmy specjalną nagrodę dla prymusów! Może ją otrzymać każdy, kto uzyska maksymalny wynik z egzaminu przy pierwszym podejściu. W danym miesiącu można otrzymać tylko jedną nagrodę.

Nagrodą dla prymusa jest kupon z 50% rabatem na dowolny kurs.


Terminarz egzaminów

Aktualizacja terminarza i tym samym otwarcie nowej rejestracji odbywać się będzie na początku każdego kolejnego miesiąca. Przystąpić do egzaminu można najpóźniej do godziny 23:40 w dniu, w którym jest odbywa się egzamin dla danej grupy szkoleń. Najbliższe terminy dostępnych testów certyfikacyjnych można sprawdzać po zalogowaniu na educativo.pl w panelu użytkownika.

Widok terminarza w panelu użytkownika:panel egzamin

Certyfikaty bez egzaminu

Dla kursów z kategorii Bezpieczeństwo, a także kursów Jak zarabiać na aplikacjach i grach mobilnych nie będzie organizowanych egzaminów. Aby uzyskać certyfikat należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy.

Osoby, które uzyskały certyfikat na starych zasadach mogą przystąpić do egzaminu, aby uzyskać nowy dokument zawierający adnotację o zdanym egzaminie. Nie muszą jednak tego robić, bo wydane wcześniej certyfikaty nie tracą ważności.