Blog Educativo.pl Menu

Link:

Debugowanie jest dwakroć trudniejsze niż napisanie kodu. Jeśli więc napiszesz kod najmądrzej jak potrafisz, to, z definicji, nie jesteś na tyle mądry by go debugować.

Brian W. Kernighan

  • Dziękujemy za skomenentowanie, dozwolone znaczniki html to strong, code i href.